நூல் வெளியீடுகள்ஒரு மரணமும் சில மனிதர்களும் - சிறுகதைத் தொகுப்பு (2004)
12 சிறுகதை களை உள்ளடக்கிய தொகுப்பு நூலாகும்.

அட்டைப்பட ஓவியம் - சாய்

லேசர் வடிவமைப்பு தங்க.காமராஜ்

அச்சிட்டோர் - B.V.Rஆப்செட்

பதிப்பு அனுசரணை - ஞானம் கலை இலக்கியச் சஞ்சிகை
4 comments:

  1. I just read couple of your kavithai and one short story, very impressive, ive had the priviledge to listen to prof kailasapathy, prof indrapala, and prof sinathamby, debate often with jayabalan anna, seran, dr mavunaguru and few others, life at jaffna univ was a milestone in my life, i also write short stories and kavithai, have lost in this part of the world..somewhere in my soul, my thurst for my language still exists....with best wishes....sumathi praba

    ReplyDelete